Miért polgármesterek könyve?

Mert egy történelmi pillanat, egy új parlamenti ciklus keresztmetszetét nyújtja. A könyv lehetőséget kínál arra, hogy megismerjük választottaink, a helyi elit dinamizmusát. A polgármesterek a társadalom helyes működését biztosító helyi vezetők.

Megbízatásukat a választási kampány során tanúsított készségeiknek, képességeiknek, szakmai teljesítményüknek, illetve a korábbi mandátum során elért eredményeiknek köszönhetik.

Egyes polgármesterek második, harmadik, ismét mások az ötödik mandátumokat töltik, ez pedig szakmai fejlődést, tökéletesedést jelent. A helyi elit további képviselői első alkalommal állnak egy város vagy község élén, ezáltal a politikumra helyi, de országos szinten is jellemző mobilitás bizonyítékául szolgálnak.

A könyvnek történelmi jelentősége van. A posztkommunista Romániában gyökeres változások mentek végbe, főleg az 1989 utáni időszakban, amikor az elit réteg körében bizonyos esetekben hirtelen szakadások, konverziók és újabb átalakulások következtek be. A jelenlegi és a korábbi polgármesterek, pártállástól függetlenül a kommunista múlttól való eltávolodás, illetve az 1989 után született új projektek képviselői. Ez a könyv történelmi dokumentumnak számít, a posztkommunista időszak krónikája, az Európai Unióhoz tartozó Románia helyi elitjének életrajza. A Maros megyei elit megismerését biztosító kalauzként szociológiai értékű munka. A Polgármesterek könyve az állampolgárok szolgálatában vezető szerepet betöltő személyek közötti kapocs, egy szerencsés kezdeményezés, amely felépítésében is igen eredeti és különösen hasznos. Lehetőséget kínál arra, hogy jobban megismerjük vezetőinket, de önmagunkat is, hiszen az elit réteg politikai és polgári kultúránk kifejeződése.

 

Prof.univ.dr. Cornel Sigmirean